Disclaimer

Disclaimer voor Danfold Workflow Solutions (hierna te noemen Danfold)

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Danfold spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Danfold als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Danfold niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Danfold aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Danfold bevat de mogelijkheid om door Danfold ontwikkelde software-applicaties te downloaden. Danfold geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Danfold aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software-applicaties, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De Danfold-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Danfold liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Danfold. Danfold is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Danfold geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Danfold vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Danfold en Danfold geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van danfold.nl. Tevens is Danfold niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van danfold.nl die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Danfold in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website persoonlijker te maken. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webserver op jouw vaste schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een toepassing uit te voeren of om virussen op jouw computer te plaatsen. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar jouw heeft verzonden. Het voornaamste doel van cookies is om je tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan jouw persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Hierdoor kunnen relevante gegevens eenvoudiger worden geleverd, wordt het navigeren gemakkelijker, enzovoort. Wanneer je de website weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de site kunt gebruiken zoals je die hebt ingesteld. Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kan je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze site of andere sites die je bezoekt.

Bestellingen geplaatst op deze website vallen pas onder onze leveringsvoorwaarden wanneer de bestelling door ons is ontvangen en bevestigd. De bevestiging ontvangt je per e-mail. De leveringsvoorwaarden van Danfold worden op jouw verzoek verstrekt. Je kunt ze ook bekijken, downloaden of printen. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kun je mailen naar support@danfold.nl.

Stay in touch....

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief zodat we je op de hoogte kunnen houden van alle ontwikkelingen bij Danfold Workflow Solutions.

Ja wij willen meer weten!

Meer weten over onze bestaande formulieren-apps?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in en selecteer de formulieren-app van je keuze. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Meer weten over Danfold?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.